Gears! Machines in Motion

Gears Gear Gears Machines in Motion Playset, STEM yaklaşımını desteklemek üzere kurgulanmış, 5 basit makine modeli içeren bir settir. Modeller örnek alınarak yapılabilecek basit makinaların yanı sıra, açık uçlu yaratımlara da fırsat vermektedir. Böylelikle çocuklara deneme-yanılma yöntemini, neden-sonuç ilişkilerini, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini kazandırmayı hedefler. STEM eğitimine başlamak isteyen veliler için ideal bir set olan Gears Gears Gears! ile çocuklar mühendislik dünyasına adım atacaklar!

Araştırma Becerileri

Düşünme Becerileri

Sosyal Beceriler

İletişim Becerileri

Özyönetim Becerileri

Gears! Gears! Gears! Machines in Motion STEM Yapı İnşa Oyunu

Son yılların yükselen yaklaşımlarından STEM’in temelleri okul öncesi dönemlerde atılmaya başlamaktadır. Bu yaklaşımda amaç, erken yaşlarda çocuklara bu alanda geliştirilebilecek yetenekleri konusunda ışık tutmak ve bu kişisel keşifleri sayesinde geleceklerini şekillendirme fırsatı vermektir. Machines in Motion set de erken dönem STEM becerilerini kazandırmayı hedefleyen bir mühendislik ve inşa setidir. Modeller örnek alınarak yapılabilecek basit makinelerin yanı sıra, açık uçlu yaratımlara da fırsat vermektedir. Çocuklara deneme-yanılma yöntemini, neden-sonuç ilişkilerini, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini kazandırmayı hedefler. Ayrıca karış – eşletir – kurgula anlayışıyla çocukların hayali düşünme ve yaratıcı yönlerini besler.

Gelişime Katkısı

Düşünme Becerileri

  • Kavrama ve Uygulama: Materyallerin isimleri ve basit bir makinedeki işlevleri hakkında bilgi edinir. Edindiği bilgileri modellere bağlı kalarak ya da açık-uçlu makineler oluştururken kullanır.
  • Sentez: Modellere bağlı kalarak bir bütün yaratmak üzere parçaları birleştirir ya da açık-uçlu yapılar yaratır, tasarlar, geliştirir ve yenilik çıkarır.

Özyönetim Becerileri

  • İnce kas becerileri: Parçaları takma, çıkarma, çevirme gibi hareketler sayesinde ince kas gelişimleri desteklenir.
  • Yer bilinci: Parçaların birbirine göre konumunu takip ederek bütüne ulaşır.

İletişim Becerileri

  • İşbirliği yapma: Bir yetişkinle ya da akranıyla çalışırken işbirliği yapması, saygılı olması ve malzemeleri paylaşması beklenir.

Önerilen Oynama Şekli

Gears Machines in Motion Playset, STEM yaklaşımını desteklemek üzere kurgulanmış 5 basit makine modeli içermektedir.

Çocuklar bu modelleri tamamlarken ve makinelerini çalıştırırken bir yetişkin yardımına ihtiyaç duyabilir. Bu nedenle özellikle ilk modelde destek olmanız önerilir.

Öncelikle parçaları teker teker tanıyarak ve işlevleri üstüne sohbet ederek işe koyulabilirsiniz: Dişliler, tekerlekler, basmaklar, dingiller, kasnaklar, yıkı güllesi, pervane ve dahası...

Ardından modelleri uygulamakta destek olarak basit makinelerinizi yaratabilirsiniz.

Modelleri tamamladıktan sonra, çocuklar materyallerin işlevlerini daha da iyi kavrayacak ve kendi makinelerini ya da araçlarını yaratabilecek duruma geleceklerdir.

Dolayısıyla sıradaki iş, küçük mühendislere yaratımları için fırsat vermekte :)