Gears! Gears! Gears! Amusement Park

Gears! Gears! Gears! setleri erken dönem STEM becerilerini kazandırmayı hedefleyen mühendislik ve inşa setleridir. Gears! Gears! Gears! Dizzy Fun Land Playset modelleri baz alarak inşa edilebilecek farklı farklı oyun parkı kurguları içermenin yanı sıra, açık uçlu yaratımlara da fırsat vermektedir. Böylelikle çocuklara deneme-yanılma yöntemini, neden-sonuç ilişkilerini, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini kazandırmayı hedefler.

Araştırma Becerileri

Düşünme Becerileri

Sosyal Beceriler

İletişim Becerileri

Özyönetim Becerileri