Coding Awbie

Osmo Coding, iPad için geliştirilmiş, çocuğunuza uygulamalı oyun dünyasının kapılarını açan ödüllü bir oyun sistemidir. Osmo Coding Awbie oyununda, lezzetli çilekler seven “Awbie”yi kodlama komutlarıyla kontrol edecek, uygulamalı kodlama blokları ile ağaçları silkeleyerek çilekleri toplamasında eşlik edeceksiniz! Amaç, Awbie ile çilek tarlasında dilediğince gezmek ve bolca çilek yemektir. Ancak Awbie’nin karşısına engeller çıkmaktadır. Bu engelleri aşmanın ve çilekleri mideye indirmenin tek yolu ise gideceği güzergâhı ve yapacağı hareketleri kodlamaktır. Bunun için gereken bir adet ipad, kodlama blokları ve eğlenmeye hazır en az bir çocuktur :)

Araştırma Becerileri

Düşünme Becerileri

Sosyal Beceriler

İletişim Becerileri

Özyönetim Becerileri

Osmo Coding Awbie Kodlama Oyunu

Steve Jobs’ın “Herkes bilgisayar programlamayı öğrenmelidir, çünkü programlama size nasıl düşüneceğinizi öğretir” sözü, kodlamanın neden son dönemlerin furyası olduğunun bir özeti gibi.

Kodlama mantığının temellerini okul öncesi dönemde atan çocuklar, sadece düşünme yöntemlerini kavramakla kalmaz, aynı zamanda problem çözme, sayısal düşünme ve mantık becerilerini de geliştirmiş olurlar.

Gelişime Katkısı

Düşünme Becerileri

  • Bilgi edinme: Kodlama temellerine dair belirli bilgiler, düşünceler, sözcükler edinir. Kodlamanın anlamını ve mantığını yakalar ve kavrar.
  • Uygulama: Awbie’yi hedefine ulaştırırken kodlamaya dair edindiği bilgileri pratik anlamda kullanır.
  • Sentez: Awbie’yi hedefine ulaştırmak üzere kodlama parçalarını birleştirir, yeni yollar yaratır, tasarlar, geliştirir ve yenilikler çıkarır.
  • Değerlendirme: Awbie’ye daha çok çilek yedirebilmek için yargılarda bulunur, karşılaştırma yapar ve karar verir.
  • Diyalektik düşünce: Aynı anda iki ya da daha fazla bakış açısını düşünerek yeni yollar keşfeder ve kodlama sistemlerini değiştirir, dönüştürür.

Araştırma Becerileri

  • Planlama: Awbie’yi daha fazla çileğe ulaştırmak ve farklı yollar keşfetmek üzere hareket tarzı geliştirir ve ana hatları planlar.

Önerilen Oynama Şekli

Awbie çilekleri yemek için bir yolculuğa çıkmış ancak bu yolculuk engellerle dolu. Bu engelleri aşarak çilekleri mideye indirmesinin tek yolu ise gideceği güzergâhı planlayarak kodlamak. 19 adet kodlama bloğu ile çocuklar sınırsız sayıda yol tasarlayabilir, böylece Awbie’nin yardımına koşabilirler. Bu maceraya dilerlerse bireysel, dilerse grup halinde çıkabilirler.

Adım 1: Kodlama blokları yürüme, atlama, hareketi tekrarlama, alet kullanma hareketlerini içermektedir. Awbie’nin yapması istenen hareketler sırayla dizilir. (Örneğin; yürü + atla)

Adım 2: Hareket belirlendikten sonra, yanındaki ok hareket ettirilerek (sağa, sola, aşağı, yukarı) hangi yönde hareketi yapacağı belirlenir. (Örneğin; aşağı doğru yürü + sola doğru atla) Burası neresi? (Mekan)

Adım 3: Sıra bu hareketi kaç kere yapacağını belirlemekte ve seçilen rakamı hareketin yanına takmakta… Bir hareket en fazla 5 kare tekrarlanabilir. (Örneğin; aşağı doğru 5 kare yürü + sola doğru 1 kare atla)

Adım 4: Her hareket, yönü ve adedi belirlendikten sonra kodlama adımları birbirine takılır ve en son blok olarak RUN (Başla) eklenerek kodlama tamamlanır.

Adım 5: RUN (Başla) tuşuna basılır ve Awbie’nin kurgulanan yolu takip etmesinin keyfi çıkarılır :)