Detective Agency

Osmo Detective Agency ile çocuklar ipuçlarını takip ederken dünyanın 8 farklı şehrine yolculuk edecekler! Yüzlerce farklı ipucunu değerlendirirken araştırma becerilerini geliştirecekler.

Araştırma Becerileri

Düşünme Becerileri

Sosyal Beceriler

İletişim Becerileri

Özyönetim Becerileri