Suspend jr

Suspend, kutu içerisinden çıkan şekilli telleri birbiri üzerine düşürmeden asarak oynanan bir denge ve dikkat oyunu. Çocukların ince kas gelişimini, el-göz koordinasyonunu ve denge algısını destekler, boyut farkları ve ağırlık merkezinin etkisi üzerine pratik yaptırır. Ayrıca, çocuklara ailecek ve grup halinde oyun oynama zevkini yaşatırken, strateji geliştirerek hamle yapmaları için fırsat yaratır.

Araştırma Becerileri

Düşünme Becerileri

Sosyal Beceriler

İletişim Becerileri

Özyönetim Becerileri