Little Cooperation

4 küçük kutup hayvanı buz sahasında mahsur kalmış! İglolarına ulaşmada onlara yardım edebilir misin? Zarı atın, zarda gelen şekle göre hayvanları ilerletin. Buz köprü çökmeden tüm hayvanları karşıya geçirebilecek misiniz?

Araştırma Becerileri

Düşünme Becerileri

Sosyal Beceriler

İletişim Becerileri

Özyönetim Becerileri

Djeco Kutu Oyunları / Little Cooperation

Grup halinde oynanan ve stratejiye dayalı oyunlar çocukların düşünme becerilerini desteklerken, sosyal becerilerine de katkıda bulunur. Grup halinde oynanması grup halinde karar alma, işbirliği yapma gibi katkılar sağlarken; oynadığı oyun ile ilgili analiz, sentez ve değerlendirme yapabilmesi strateji geliştirmesini sağlar. Little Cooperation oyunu, iki farklı beceriyi çocuklara sunarken; ince kas beceri, el-göz koordinasyonu ve denge algısını da destekler.

Gelişime Katkısı

Düşünme Becerileri

  • Analiz: Hayvan figürlerini iglolara ulaştırabilmek için olasılıkları analiz eder, köprünün dengesini korumaya çalışır.
  • Sentez: Oluşturduğu analizler sonucunda kendi stratejisini geliştirir.
  • Değerlendirme: Zarın yönlendirdiği semboller doğrultusunda, köprünün dengesini bozmadan hayvanları iglolara ulaştırmak üzere hamleler yapar.

Özyönetim Becerileri

  • İnce kas becerileri: Zarı atar, gelen semboller doğrultusunda dengeyi bozmadan hayvanları köprüden geçirmeye çalışır. Köprünün dengesini sağlayan ayaklardan uygun olanları çıkarmaya çalışır.
  • Yer bilinci: Köprüye ait ayakların birbirine göre konumunu değerlendirir ve uygun olanları dengeyi bozmadan çıkarmaya çalışır.

Sosyal Beceriler

  • İşbirliği yapma: Grup halindeyken oyun arkadaşlarının hamle yapması için zaman tanır, sırasını bekler ve oyuna ait malzemeleri paylaşır.
  • Grup halinde karar alma: Grup halinde oynanması durumunda, grup arkadaşlarının fikirlerine başvurur ve ortak bir karar vermeye çalışır.

Önerilen Oynama Şekli

Little Cooperation oyunu, 2 veya daha fazla kişi ile oynanır.

Little Cooperation’da amaç oyunda amaç buz kütlelerinde bulunan 4 farklı hayvanı iglolara buz köprüsü çökmeden götürmeye çalışmaktır.

Oyunda bütün oyuncular birlikte kazanır ya da kaybeder. Eğer oyuncular köprünün dengesini bozmadan, buz kütlesindeki hayvanların tümünü iglolara götürmeyi başarırsa oyunu kazanmış olurlar!