Imagination Patterns

Birbirinden renkli ve farklı zorluklarda 25 adet görev kartı içeren sette amaç kartlarda görülen şekli manyetik tahtada oluşturmaktır.

Araştırma Becerileri

Düşünme Becerileri

Sosyal Beceriler

İletişim Becerileri

Özyönetim Becerileri

Mindware Imagionation Patterns

Imagionation Patterns, çocukların renkleri, desenleri ve geometrik şekilleri tanıması için tasarlanmış bir STEM setidir. Eşleştirme, desen yapma, sayma, mantık kurma gibi çalışmaları sayesinde çocukların bilişsel gelişimleri ve matematiksel becerileri destekler. Parçadan bütüne geçişin mantığını kavramalarına yardımcı olur. Ayrıca mekânsal algı, örüntü bulma ve odaklanma becerilerini de geliştirir.

Gelişime Katkısı

Özyönetim Becerileri

  • İnce kas becerileri: Parçaları tutma, gerekli yerlerde konumlama gibi hareketleri yaparken ince kas becerilerini kullanır, el-göz koordinasyonu sağlar.
  • Yer bilinci: Modele uygun olarak parçaları konumlandırması ve uygun şekli yaratması beklenir.

Düşünme Becerileri

  • Kavrama: Modelleri takip ederek ve kendi tasarımlarını kurarak bir bütün oluşturmanın mantığını kavrar, anlamını yakalar ve öğrendiklerini yorumlar.
  • Sentez: Bir bütün yaratmak üzere parçaları farklı şekillerde konumlandırması, ayrıca kartlarda olmayan yeni desenler yaratması, tasarlaması, geliştirip yenilikler çıkarması beklenir.

Önerilen Oynama Şekli

Birbirinden renkli ve farklı zorluklarda görev kartı içeren sette amaç kartlarda görülen şekli manyetik tahtada oluşturmaktır.

Çocuğunuzun oyuna aşinalık kazanması adına ilk birkaç karttaki görseli birlikte oluşturun. Kartınızı seçtikten sonra oyunda aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  • Seçtiğiniz oyunda hangi blokların gerekeceğini çocuğunuzla birlikte karar verin ve oyunda ihtiyacınız olmayacak parçaları kenara koyun. Kullanılmayacak blokların oyun alanında bulunması bazı çocukların dikkatini dağıtmaktadır.
  • Belirlediğiniz bloklar ile oyun kartında bulunan görseli çocuğunuzla birlikte panoya kopyalayın.
  • Bloklarla yaptığınız desen kartta gösterilen ile eşleşiyorsa, çözümü buldunuz demektir!

    İyi eğlenceler!