Build'n Balance Beginner Set

Gonge, 'Fiziksel aktiviteyle öğrenme' mottosuyla oyuncaklar tasarlayan Danimarka'lı şirket Winther'ın en ünlü markasıdır. Fiziksel aktivitenin kaba motor, bilişsel ve sosyal becerileri geliştirirken, özgüven artışına da önemli katkı sağladığına inanan marka, birbirinden eğlenceli aktif oyun setleri tasarlar. Denge yolları, yükseltiler, koniler ve engel çubuklarından oluşan Build’n Balance denge eğitim seti ile çocuklar r fiziksel egzersizler yapacak, denge duyularını geliştirecekler.

Araştırma Becerileri

Düşünme Becerileri

Sosyal Beceriler

İletişim Becerileri

Özyönetim Becerileri

Gonge Denge Eğitim Başlangıç Seti

Öğrenmenin en kalıcı ve etkili yollarından biri hareket ederek öğrenmedir. Hareketle öğrenme, temelde büyük kas becerilerini desteklerken bilişsel gelişime de katkı sağlar. Özellikle denge ve koordinasyon temelli oyunlar; odaklanma, görsel algı ve problem çözme gibi becerileri güçlendirir. Gonge denge seti çocuklar dinamik ve stratejik dengeleri üzerinde çalışacak, denge ve odaklanma algılarını sınayacaklar. Eğimler sayesinde denge ve hız kontrolü sağlayacaklar. Ayrıca, her bir platform parçasındaki dokular sayesinde dokunsal uyaran alacaklar.

Gelişime Katkısı

Özyönetim Becerileri

 • Büyük kas: Denge yolları, yükseltiler, koniler ve engel çubuklarından oluşan bu denge seti ile çocuklar fiziksel egzersizler yapar ve denge duyularını geliştirirler.
 • Organizasyon: İstasyonları etkin biçimde konumlandırıp yönetebilirler.

Düşünme Becerileri

 • Kavrama ve uygulama: Denge setinin parçalarını tanır ve ne işe yaradıkları konusunda bilgi edinir parçaları farklı kombinasyonlarla bir araya getirerek istasyon oluşturabilirler.

Araştırma Becerileri

 • Soruları oluşturma: Belirlenen başlangıç noktasından bitiş noktasına hangi yollarla gidilebileceğini belirler, düşünür ve ilgili sorular sorarlar.
 • Gözlem yapma: Kaç farklı istasyon kombinasyonu oluşturabilecekleri konusunda ayrıntılara ulaşmaya çalışır ve tüm duyularını kullanırlar.
 • Planlama: Hedefe ulaşmak için hareket tarzı geliştirir, ana hatları düşünür, planlar ve yollar geliştirirler.

Önerilen Oynama Şekli

Kutudan çıkan; 3 adet mavi denge yürüyüş yolu, 2 adet sarı bağlantı adası, 2 koni, 3 çubuk ve 2 bağlantı aparatını çocuğunuzla beraber inceleyin. Birer birer tanıtın. İsimleri ve işlevleri üzerine sohbet edin.

Amaç; çocukların belirlediği başlangıç noktasından (örneğin mavi koniden ), bitiş noktasına (örneğin kırmızı koniye) nasıl varacaklarını planlamalarıdır. Her bir parça birbirine monte edilebilir olduğu için onlarca farklı kombinasyon yaratabilirsiniz!

 • Çubukları dilediği seviyede sabitleyerek altından ya da üstünden geçiş sağlayabilir; adım atabilir, eğilebilir ya da emekleyebilir.
 • Yürüyüş yollarını birleştirerek farklı kombinasyonlar yaratabilir, ileri ya da geriye doğru hareket edebilir.
 • Her bir yürüyüş yoluna bir engel koyabilir, üstünden ya da altından geçerek yolu tamamlayabilir.
 • Bir yetişkin yardımıyla hızlarını arttırabilir ya da yavaşlatabilir.
 • Bir yetişkin yardımıyla denge ve dikkat çalışmaları yapabilir (örneğin denge yolunda 2 adım, yolun sağına çık, denge yolunda 2 adım yolun soluna çık gibi)

  Çocuklarınız iç ve dış mekanlarda güvenle oynanabilir, hayal güçlerini zorlayarak yeni istasyonlar yaratabilirler.