Marble-Palooza

Ödüllü bir STEM oyuncağı olan 51 parçalı B.Toys Marble-Palooza ile çocuklar yüzlerce farklı kombinasyonda parkurlar inşa edebiliyorlar! Parkurları kurarken uzaysal algılarını gelişen çocuklar, misketlerin yolculuğunu takip ederken de neden-sonuç ilişkisini değerlendirme fırsatı bulacaklar!

Araştırma Becerileri

Düşünme Becerileri

Sosyal Beceriler

İletişim Becerileri

Özyönetim Becerileri

B.Toys Marble-Palooza

Yaparak-yaşayarak uygulanan mühendislik aktiviteleri, çocuklara kendilerini ‘problem çözücü’ olarak görme imkanı sağlar. Bir problemi çözmenin birden fazla yolu olduğunu görür ve başarısız olup yeniden denemenin doğal bir süreç olduğunu kavrarlar. Yaşa uygun ve mühendislik mantığıyla tasarlanmış oyuncaklar, çocuklara hem keyif verir hem de adım adım ilerleyen yaratım süreçlerine katılma fırsatı yaratır. Marble-Palooza da bu mantık üstüne oturan bir STEM oyuncağıdır. Çocuklar yüzlerce farklı kombinasyonda parkurlar inşa ederken uzaysal algılarını geliştirecek, misketlerin yolculuğunu takip ederken de neden-sonuç ilişkisini değerlendirme fırsatı bulacaklar!

Gelişime Katkısı

Düşünme Becerileri

  • Bilgi edinme ve kavrama: Parçaların bireysel işlevleri ve bir araya geldiğinde bütünü oluşturmadaki rolleri hakkında bilgi edinir. Parçadan bütüne geçişin mantığını kavrar.
  • Sentez: Modellerden bağımsız özgün bir bütün inşa etmek üzere parçaları birleştirir, yaratır, tasarlar, geliştirerek yenilikler çıkarır.

Özyönetim Becerileri

  • İnce kas becerileri: Parçaları birleştirme, takma, çıkarma, monte etme gibi hareketleri yaparken manipülatif beceriler sergiler.
  • Yer bilinci: Modellere bağlı olarak bütünü inşa ederken parçaların yerlerini ve birbirlerine göre konumlarını duyarlılıkla takip eder.
  • Organizasyon: Tek başına ya da ekip halinde oynarken süreci etkin biçimde planlaması ve yürütmesi beklenir.

Sosyal Beceriler

  • İşbirliği yapma: Ekip halinde çalışırken işbirliği yapması, diğer oyunculara saygılı olması, malzemeleri paylaşması, gerektiğinde sırasını beklemesi teşvik edilir.
  • Grup halinde karar alma: Ekip halinde çalışırken diğer oyuncuları dinlemesi, fikirleri tartışması, gerekli hissettiğinde sürece dair sorular sorması, fikir birliğine ulaşmaya çalışması beklenir.

Önerilen Oynama Şekli

B.Toys Marble-Palooza’yı düz bir zeminde inşaya hemen başlayabilirsiniz!

Başlangıç için tabanı mor, bilye fırlatma kaldıracı olan parçayı temel alabilirsiniz. Bu parçanın üzerine, üzerinde yıldız düğme olan, ve içerisinden bilye geçtiğinde ışıkları yanan parçayı ekleyebilirsiniz - (Aşağıda solda bulunan fotoğrafta elin olduğu parça ve bir üzerindeki ışıklı parça). Sonrasında dilediğiniz parçayı kullanarak parkurlar inşa edebilir, bilyeyi parkurun içine atarak hangi yollardan geçtiğini izleyip alternatif yeni yollar yaratabilirsiniz!

Unutmayın,51 parçalı bu set ile yüzlerce farklı parkur inşa etmek mümkün!

İyi eğlenceler.