Tocto Loto

Tocto Loto, dil gelişimi ve dinleme becerilerini destekleyen harika bir aile kutu oyunudur. Bir oyuncu, karakterlerin bulunduğu kartlardan birini seçerek karşısındakine karakterini sözlü olarak anlatır. Diğer oyuncu ise kalabalık bir alanın resmini elinde tutarken (çiftlik, şehir gibi) bu resimde anlatılan karakteri bulmaya çalışır.

Araştırma Becerileri

Düşünme Becerileri

Sosyal Beceriler

İletişim Becerileri

Özyönetim Becerileri