TomTect 500

TomTect 500 Kapla’nın mucidi Tom Van Der Bruggen tarafından geliştirilmiş yapı bloğudur. Bağlantı parçaları sayesinde ahşap bloklar farklı kombinasyonlarda birleştirilebilir ve sınırsız çeşitte yapılar tasarlanabilir. TomTect ile yapılan tasarımlar gerçeğe son derece yakın olup çocuklarda üç boyutlu düşünme becerisi kazandırır! Oyunun sırrı inşa etmek istediğiniz yapıyı önceden hayal edip inşaya geçmeden önce adımları planlamada. Unutmayın, inşanızın farklı adımlarında farklı tekniklere ihtiyaç duyacaksınız!

Araştırma Becerileri

Düşünme Becerileri

Sosyal Beceriler

İletişim Becerileri

Özyönetim Becerileri

TomTect Birleştirilebilir Yapı Blokları

Yapı-inşa oyunları belli bir düzen içerisinde ve amaç odaklıdır. Nesneler arasında yeni fiziksel bağlar kurma süreci ve çocukların kendi düşünceleri doğrultusunda oynamaları, yaratıcılıklarını geliştirmelerine olanak tanımaktadır. Açık uçlu materyaller birçok olasılık sunarak, değişik görüşlere ve olası çözümlere doğru ıraksak düşünmeyi geliştirmektedir. Tomtect 500'de yer alan bağlantı parçaları (klips) sayesinde uzun ince ahşap bloklar birleştirilebilir, üst üste bindirilebilir ve parçalara hareket olasılığı kazandırılır. TomTect ile yapılan tasarımlar gerçeğe son derece yakın olup çocuklarda üç boyutlu nesneleri organize etme becerisi kazandırmayı hedefler. Ayrıca odaklanmaya yardımcı olur; motor becerileri, yaratıcılığı ve hayal gücü gelişimini destekler. Mimarlık, mühendislik, güzel sanatlar öğrencileri için de kullanışlı bir materyal olan TomTect takım çalışmasına yatkınlığı arttırmakta ve birlikte üretmekten keyif alma becerileri geliştirilmektedir.

Gelişime Katkısı

Düşünme Becerileri

 • Kavrama ve uygulama: Materyalleri ve parçaların birleştirilme biçimlerini kavrar. Parçaları bir araya getirerek bir bütün yaratmayı anlamlandırır, modele ya da zihnindeki tasarıma uygun konumlarda yerleştirir.
 • Analiz: Birbirinden farklı tasarımları nasıl yaratabileceğini analiz eder.
 • Sentez: Modellerdeki ya da zihnindeki tasarım bütününü yaratmak üzere parçaları konumlandırır, yaratır, tasarlar, geliştirir ve yenilikler çıkarır.

Özyönetim Becerileri

 • İnce kas becerileri: Parçaları üst üste ve yan yana dizerken tutma, çekme, denge sağlama, klipsleri takma ve çıkarma gibi ince kas becerileri gerektiren hareketler yapar.
 • Yer bilinci: Parçaları modellerdeki ya da zihnindeki tasarıma uygun konumlandırarak bir bütün yaratması teşvik edilir.

Sosyal Beceriler

 • İşbirliği yapma: Grup halinde oynarken işbirliği yaparak çalışması, gerektiğinde sırasını beklemesi, diğer oyunculara saygılı olması, malzemeleri paylaşması beklenir.
 • Grup halinde karar alma: Grup halinde oynarken diğer oyuncuları dinlemesi, fikirleri tartışması, fikir birliğine ulaşmaya çalışması ve ulaşması beklenir.
 • Grup içinde çeşitli görevler üstlenme: Tasarımları grup halinde tamamlaması halinde kimi zaman lider, kimi zaman takip eden olması beklenir.

Önerilen Oynama Şekli

TomTect çocuğunuzun ince kas becerilerini kullanarak yapı-inşa konusunda beceri sahibi olmasını ve isterse bir şekilden diğerine (örn; kalp şeklinden daireye) geçiş yaparak geliştirebileceği her türlü yapıyı hızlı ve ustaca oluşturmasını sağlayan bir yapı oyuncağıdır. Menteşe görevi de gören bağlantılar, ahşap parçaların, zarif, hafif ve dengeli yapılar oluşturmaları için birbirlerine tutunmalarını ve eklemler oluşturmalarını sağlamaktadır.

Çocuğunuz kutunun içinde yer alan modelleri inşa etmeye başlamadan önce:

 • Kutudan çıkan materyallerle tanışabilir,
 • Adlarını ve işlevlerini öğrenebilir,
 • Klips ve tutucuları kullanarak blok birleştirme pratiği yapabilir,
 • Basit şekiller yapabilir (örn; üçgen),
 • Ardından bu şekli eğip bükerek farklı şekillere dönüştürmeye çalışabilir (örn; üçgenden kalbe, kalpten daire).

  Bu alıştırmaların ardından modelleri inşa etmeye başlayabilirsiniz

  Büyük yapıları inşa etmenizi sağlayan temel parça ikili tutucudur (double hinges). İkili tutucu sayesinde 2 ahşap blok üst üste tutulabilir, bu 2 bloğun birbirine olan uzaklıkları ayarlanabilir ve böylelikle büyük, küçük sınırsız yapılar inşa edilebilir. Çocuğunuzla beraber bu parçanın özelliğini konuşabilir ve tasarımdaki payını tartışabilirsiniz.

  Tüm parçalar için aynı sohbeti etmeniz; parçaların isimlerini, işlevlerini ve tasarımdaki katkısını düşündürmeniz çocuğunuzun temel mühendislik ve matematik kavramlarını daha hızlı anlamlandırmasına yardımcı olacaktır.

  Ayrıca TomTect ile modellere bakarak ya da çocuğunuzun özgün yaratımları ışığında arabalar, kamyonlar, helikopterler, sandalyeler, şekiller, hayvanlar vd. yapmak ve onları harekete geçirmek mümkün. Bu süreçte doğru düşünme yollarının açılması, çocuklar için yaratıcı ve mantıksal düşünme süreçlerini hızlandıracaktır. Örneğin, çocuğunuzdan bir at yapmasını isteyebilir, bu süreçte aşağıdaki soruları sorarak farklı düşünmesini tetikleyebilirsiniz:

 • Bir at yapmak için nelere ihtiyacımız var?
 • Kaç adet blok kullanmalıyız?
 • Bu blokları nerelerde kullanmayı planlıyorsun?
 • Blokları hangi materyal ile birleştirmek mantıklı olur? Neden?
 • Hareket ediyormuş gibi pozisyon vermek için bacaklarını nasıl konumlandırmalı?
 • Peki, ama bu at suyunu içmek için yalağa eğildiğinde dengede kalabilecek mi?
 • Dengede kalması için vücudunun hangi kısmına esneklik vermeli?
 • Bu atı bir zürafaya nasıl çevirebilirim?

  Çocuğunuzun hem bilişsel, hem ince motor, hem de sosyal becerilerini geliştiren TomTect’i aile boyu keşfetmeyi ve ortak yaratımlarınızın tadını çıkarmayı unutmayın!