Botley Coding Robot

Botley, Learning Resources’un ekran kullanmadan kodlamanın temellerini öğreten robotu! Ödüllere doyamayan Botley, basit sıralılık mantığından, ‘eğer/sonra’ gibi daha ileri düzey kodlama kavramlarına kadar çocuğunuzu kodlamanın pek çok alanında geliştirecek!

Araştırma Becerileri

Düşünme Becerileri

Sosyal Beceriler

İletişim Becerileri

Özyönetim Becerileri

Botley Kodlama Robotu

Günümüzde çocuklara erken yaşlarda kazandırılması hedeflenen 21. yüzyıl becerileri (öğrenme ve yeniden öğrenme, bilgi ve yeni medya teknolojileri), çocukların gelecekteki yaşam kalitelerinden, mesleki hayattaki başarılarına kadar pek çok alanda fayda sağlamaktadır.

Botley Kodlama Robotu da buradan hareketle geliştirilmiş, STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) becerilerini kapsayan ödüllü bir oyuncaktır. Çocuklara kodlama ve programlama mantığının temellerini verirken; yaratıcılık ve hayal güçlerini geliştirir, kendilerine olan güvenlerini arttırmayı hedefler, bağımsız öğrenmelerini pekiştirir ve gözlem yapma, anlama gibi alanlardaki becerilerini de destekler.

Gelişime Katkısı

Düşünme Becerileri

 • Bilgi edinme ve kavrama: Oynama şekli hakkında bilgi edinir, kodlama/programlamaya dair edindiği bilgileri kavrar, öğrendiklerini yorumlar.
 • Sentez: Botley’i hedefe ulaştırmak, engellerden geçirmek ya da herhangi bir kurgu yaratmak üzere parçaları birleştirir, tasarlar ve geliştirerek yenilikler çıkarır.

Araştırma Becerileri

 • Gözlem yapma: Doğru ve yanlış hamleleri gözler.
 • Planlama: Farklı hedefler ve yollar geliştirir.

Özyönetim Becerileri

 • Yer Bilinci: Botley’e yaptırmak istediği hareketlere dair engeller, yollar, hedefler oluştururken nesneleri konumlandırır ve kodlama/programlama aşamasını bu bilince uygun yapar.

İletişim Becerileri

 • Görme: Parçaları tanır, yorumlayarak analiz eder.

Sosyal Beceriler

 • İşbirliği yapma: Sıra bekleme ve diğer oyunculara saygıyı öğrenir.
 • Çatışmaları çözme: Diğer oyuncuları dinler, onlarla uzlaşır; adalet duygusu gelişir. Oyunu grup halinde oynaması durumunda hedef ve yollar kurgulanırken diğer
 • Grup içinde çeşitli görevler üstlenme: Oyunu grup halinde oynaması durumunda kimi zaman lider, kimi zaman takip eden olması beklenir.

Önerilen Oynama Şekli

Kodlama bilgisayarlarla iletişime girdiğimiz dildir. Botley ile tanışan çocuklar bu dilin temel kavramları ile tanışırlar. Botley 2 ayrı modda çalışır: CODE ve LINE.

CODE modunda iken kumandanın üzerindeki ok tuşlarına basarak yarattığınız sıralı kodu, en öndeki yeşil ‘transmit’ butonuna bastığınızda uygulamaya geçirir. Kodlamaya önce basit bir programla başlayın:

 • Botley’i CODE moduna alın
 • Mümkünse sert bir zemin üzerinde oynayın
 • İLERİ, SAĞ ve İLERİ tuşlarına basın
 • Kumandayı Botley’e doğru yöneltin ve en üstteki yeşil TRANSMIT tuşuna basın
 • Basit programı çalıştırdığımıza göre artık daha komplike kodlamalara geçebiliriz!

  LOOP – kodlama profesyonelleri kodları mümkün olduğunda verimli olarak yazmaya çalışırlar. Loop kurarak programlanmış kodları tekrar etmek bunu sağlamanın yöntemlerinden biridir. LOOP butonuna tıkladığınız her sefer, Botley daha önce yazılmış kodu tekrar eder. Haydi LOOP’u deneyelim!

 • Önceki programları SİL (çöp kutusu) butonuna tıklayarak silin
 • LOOP; SAĞ; SAĞ; SAĞ; SAĞ; LOOP tuşlarına basın
 • TRANSMIT butonuna basın ve Botley’i izleyin
 • Botley 2 kere 360 derece dönecektir.

  Şimdi de programın arasına loop eklemeyi deneyin:

 • Önceki programları SİL (çöp kutusu) butonuna tıklayarak silin
 • FORWARD; LOOP; RIGHT; LEFT; LOOP; LOOP; REVERSE tuşlarına basarak kodlamayı tamamlayın
 • TRANSMIT butonuna basın ve Botley’i izleyin
 • Botley’nin OBJECT DETECTION sensoru sayesinde kodlamanın if/then (eğer/sonra) mantığını da keşfedebilirsiniz!

  Eğer/sonra mantığı ile çeşitli koşullarda nasıl davranılacağı kodlanabilir. İşte size denemek için basit bir kod:

 • Botley’nin 25 cm ilerisine hunilerden birini yerleştirin
 • Önceki programları SİL butonuna tıklayarak silin
 • FORWARD; FORWARD; FORWARD tuşlarına basarak kodlamayı tamamlayın
 • OBJECT DETECTION butonuna tıklayın. Botley’den çıkan bir sesin ardından kumandadaki kırmızı ışık yanmaya başlayacaktır. Bu OD sensoru aktive oldu demektir ve OD açık olduğu sürece bu ışık yanacaktır.
 • Şimdi bir obje görmesinin ardından Botley’nin ne yapmasını istiyorsanız o kodu tuşlayın.
 • TRANSMIT butonuna basın ve Botley’i izleyin!
 • Böylece Botley en son yazdığınız kodu “EĞER” bir obje önüne çıkarsa hayata geçirecek.

  Artık Botley’e eşlik eden aktivite setlerini dilediğiniz kodu yazmak için kullanabilirsiniz!

  Tak çıkar kolları sayesinde Botley topları, konileri hareket ettirebilir! Ancak kolları takılı iken Object Detection fonksiyonu verimli çalışmamaktadır.

  Botley bir seferde en fazla 80 adımı hafızasında tutabilir. Yeni kodlama öncesi kumandada yer alan ÇÖP KUTUSU tuşuna basılmalıdır. ÇÖP KUTUSU’na basana kadar kodlamaları üst üste kaydedecektir. 80’den fazla yönerge girildiğinde sizi sesli olarak uyaracaktır!

  Kitapçıkta basitten zora doğru giden 10 farklı kodlama görevi yer almaktadır. Çocuğunuzla birlikte bunları hayata geçirebilirsiniz! Kutudan çıkan KODLAMA KARTLARI ile önce planınızı kurgulayıp, daha sonrasında Botley’e yönergeleri tuşlamanızı öneririz. Kodlama sürecinde düşünmeyi ve takibi kolaylaştıracaktır!

  LINE moduna getirerek Botley’in çizgileri takip etmesini sağlayabilirsiniz. Kutudan çıkan kartların siyah beyaz yüzü ile bir yürüme alanı kurun. Botley’i siyah çizgiyi ortalayacak şekilde konumlandırın. Sensor Botley’nin tam altında olduğu için Botley’i siyah çizginin tam üzerine yerleştirmeniz gerekmektedir. Botley siyah çizgiyi algıladığında ‘aha!’ diyerek sizi bilgilendirecektir. Beyaz bir kağıdın üzerine siyah çizgiler çizerek dilediğiniz yolu siz de inşa edebilirsiniz!

  Notlar:

  * Botley bir programı en fazla 10 dakika hafızasında tutabilir.

  * Botley’in üzerindeki STOP tuşuna basarak dilediğiniz zaman Botley’i durdurabilirsiniz.

  * TRANSMIT tuşuna basmanızın ardından Botley’den normal dışı bir ses çıkarsa tekrar TRANSMIT’e basın, yeni bir program girmeyin.

  * Çok yüksek ışıkta uzaktan kumandada aksamalar yaşanabilir. Bu durumda kumandayı Botley’e yaklaştırarak kullanmanız gerekir.

  * SOUND butonuna basarak yüksek, normal ve sessiz olmak üzere tercih ettiğiniz ses düzeyini seçebilirsiniz.