Modular Playhouse

Ev/aile içeren kurgu oyunları çocukların sosyal bir birey olmasını desteklerken; merak ettikleri rolleri canlandırmalarına ve sosyal hayata uyum sağlamaya yardımcı olur. Üstlendikleri roller doğrultusunda karşılarındakilerin duygularını anlayabilir; oyun sırasında kendini anlatırken iletişim becerilerini geliştirirler. LEGO Education 3 in 1 Modular Oyun Evi, iki yaş ve üstü çocukların başta sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklerken, diğer yandan ince motor gelişimlerini ve yaratıcılıklarını besleyecek.

Araştırma Becerileri

Düşünme Becerileri

Sosyal Beceriler

İletişim Becerileri

Özyönetim Becerileri