Blue Cooker Kitchen

Okul öncesi dönemde çocuklar, yetişkinlerden özellikle ebeveynlerinden gördüklerini taklit etme eğilimindedirler. Kurmaca oyunlarda da çoğunlukla rol model aldıkları yetişkinlerin kılığına girerler ve neredeyse tüm oyun sürecini sesli olarak yaşatırlar. Öğretmenmiş, anne-babaymış, doktormuş, aşçıymış gibi... Böylelikle gözlemlemekten keyif aldıkları ya da deneyimlemekten hoşlanmadıkları şeyleri dışa vurur ve duygularına ayna tutarlar. Mutfak seti ile çocuklar birer şef, aşçı, garson, aile büyüğü ya da müşteri olma şansını yakalayacak, iç dünyalarına ayna tutacaklar.

Araştırma Becerileri

Düşünme Becerileri

Sosyal Beceriler

İletişim Becerileri

Özyönetim Becerileri