STEAM Park

Araştırmalar gösteriyor ki, erken çocukluk döneminde, ileri düzey bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik konseptlerlerini kalıcı ve eğlenceli şekilde öğrenmenin en etkili yolu disiplinlerarası STEM yaklaşımıdır. Son dönemlerde bu yaklaşıma, sanat (art) başlığı da katılmış ve STEAM olarak da kullanılmaya başlamıştır. STEAM’de amaç; her çocuğun doğal merakını ve yaratıcılığını geliştirerek; STEM ve sanat dünyasını yaratıcı yollarla keşfetmesini sağlamaktır. Lego Education STEAM Park da tamamen bu denklem üzerine kurgulanmış bir oyuncaktır. Öyle ki; sebep-sonuç ilişkisi kurma, gözlem yapma, problem çözme gibi bilişsel becerilerle, rol yapma ve hayal gücü gelişimi gibi alanları besler. Ayrıca dil gelişimi (sözel ifade becerileri), sosyal gelişim (iş birliği yapma) ve ince kas motor becerilerini (tutma, takma, çıkarma) desteklemeyi de hedefler. STEAM Park’ta amaç 16 farklı kartta yer alan karnaval alanlarını ya da kendi özgün inşaaları tamamlayarak çocuğunuzun STEAM becerilerini geliştirmesini sağlamaktır.

Araştırma Becerileri

Düşünme Becerileri

Sosyal Beceriler

İletişim Becerileri

Özyönetim Becerileri