Jumbo Butterfly

Alman ahşap oyuncak üreticisi olan Grimm’s Waldorf ve Montessori ekollerini baz alan ahşap oyuncaklar üretir. Jumbo Butterfly; Grimm’s’in üç farklı yükseklikte toplam 37 parçadan oluşan ahşap puzzle setidir. Ayrıca Grimm’s Butterfly seti ile puzzle’a ek olarak mandala desenleri, labirentler ve kuleler de inşa edilebilir!

Araştırma Becerileri

Düşünme Becerileri

Sosyal Beceriler

İletişim Becerileri

Özyönetim Becerileri

Grimm's Ahşap Kelebek Mandala Puzzle

Yap-boz oyunları başta hayal gücü ve yaratıcılık becerileri olmak üzere pek çok farklı gelişimsel alanı destekler. Karar verme, planlama ve odaklanma gibi zihinsel işlev gerektiren eylemlere olumlu katkıda bulunur. Ayrıca erken çocukluk döneminde ince motor becerilerini besler ve görsel algıyı destekler. Jumbo Butterfly, tüm bu bileşenleri barındırmanın yanında sağ-sol beyni uyum içinde çalıştırması ve zeka gelişimine katkısı ile de önemli bir oyuncaktır. Konsantrasyon çalışmalarında başta gelen yap-boz oyunları için şahane bir örnek olan Jumbo Butterfly, çocukların problem çözme, inşa etme ve matematiksel becerilerini de destekler.

Gelişime Katkısı

Özyönetim Becerileri

 • İnce kas becerileri: Parçaları üst üste ve yan yana dizerken tutma, koyma, denge sağlama gibi ince kas becerileri gerektiren hareketler yapar.
 • Yer bilinci: Parçaları kelebek şeklindeki çerçeveye geri oturtmaya çalışırken ve zihnindeki tasarıma uygun konumlandırarak bir bütün yaratması teşvik edilir.

Düşünme Becerileri

 • Kavrama ve uygulama: Parçaların şekil, renk ve boyutlarını kavrar. Parçaları kelebek şeklindeki çerçeveye geri oturturken ya da zihnindeki tasarımları hayata geçirmek için parçaları bir araya getirerek uygun konuma yerleştirir.
 • Analiz: Birbirinden farklı tasarımları nasıl yaratabileceğini analiz eder.
 • Sentez: Parçaları kelebek şeklindeki çerçeveye geri oturturken ve zihnindeki tasarım bütününü yaratmak üzere parçaları konumlandırır, yaratır, tasarlar, geliştirir ve yenilikler çıkarır.

Önerilen Oynama Şekli

Grimm’s Jumbo Butterfly parçalarının kelebek çerçeve içindeki konumunu çocuğunuzla beraber inceleyin. Parçaların diziliş mantığını kavramasına yardımcı olun. Böylelikle yeniden yerleştirmek istediği zaman sıralamayı ve mantığını zihninde oturtmuş olacaktır.

Öncelikle çocuğunuzla beraber kartları inceleyin, görseller üstüne sohbet edin. Ardından birlikte bir karta karar verin ve bu kartı plakaya takın.

Jumbo Butterfly’ı yalnızca bir yap-boz oyunu olarak düşünmeyin. Açık uçlu bir yaratıcılık serüveni ve matematiksel konsept oyunu olarak da değerlendirin. Çocuğunuzun hayal gücü sınırınca – yani limitsiz – yaratım yapabileceği bu oyunda, parçaların jumbo boy ve farklı şekil -renklerde oluşu sayesinde aşağıdaki örnekleri ve daha fazlasını hayata geçirerek keşfetmenin tadını çıkarabilir:

Matematiksel Konseptler

 • Parçaları çerçeveden çıkarmadan, ailecek kaç adet olduğunu tahmin edebilir, herkesin tahminini bir yere yazabilir ve çocuğunuz parçaları saydıktan sonra en yakın tahminde kimin bulunduğunu belirleyebilirsiniz.
 • Aynı renkte ve/veya şekilde olanları gruplayabilir veya farklı sıralama / gruplama çalışmaları yapabilirsiniz.
 • Her şeklin kendine özgü bir rengi (ya da her rengin kendine özgü bir şekli) olduğunu keşfetmesi için yardımcı olabilirsiniz.
 • Parçaları en açık renkten en koyu renge ya da en koyu renkten en açık renge doğru veya gökkuşağı renklerinin diziliminde (kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor) sıralayabilir, kule yaparak dizebilir ya da farklı şekilde konumlandırdığı bir sıralama oluşturabilirsiniz. Böylelikle farklı sıralama metotları keşfetmesi sağlanabilir.
 • Parçaları üst üste ve yan yana dizebilir, küçük plastik bir topla bu kuleleri devirmeye çalışabilirsiniz.
 • Labirentler kurabilir. Bu labirentlerden bilye gibi küçük topları yuvarlayarak ilerletebilirsiniz.

  Sanatsal Konseptler

 • Çerçevenin içinde ya da dışında kendi yarattığı mandalaları/desenleri oluşturulabilirsiniz.
 • Farklı renk ve şekillerle resimler çizebilir: kendi yüzü, sizin ya da arkadaşlarının yüzü, çiçekler yaratabilirsiniz.
 • Kayık, bot, tekne gibi deniz araçları ya da mavi gökyüzü altında oynayan çocuklar yaratabilirsiniz.
 • Oyun alanı, ev, bina, park gibi 3 boyutlu yapılar inşa edebilirsiniz. Küçük arabaları için tüneller, garajlar, yollar inşa edebilirsiniz.
 • Çiçek, ağaç, kuş, insan gibi figürler yapabilirsiniz.
 • Tüm bunları yatay ya da dikey, ya da parçaları simetrik konumlandırarak konumlayarak oluşturmayı deneyebilirsiniz.